MISSION STATEMENT

To be New Zealand’s clear market leader when it comes to the provision of fall arrest safety net systems by consistently providing exceptional, customer focused solutions.

To be recognised as not only the most trusted, reliable, professional and respected provider of innovative safety net solutions in the country, but also the benchmark for service delivery standards, and the “go to“ company for clients when they need their fall arrest problems solved.

To ensure that we continually remind ourselves why we do what we do. That every net saves a life and “We catch you if you fall”.

ANAVATAU A LE KAMUPANĪ.

E taulāmua i totonu o Ni'u Sila i le fa'atinoina o galuega talafeagai e ala i le saunia lelei ma tu'uina atu o upega mo le saogalemū i taimi uma e mo'omia ai.

Ia silafia fo’i e le mamalu uma, o le ‘au'aunaga a lenei kamupanī, e lē gata ina fa'atuatuaina, fa'amoemoeina ma aloa'ia e le atunu'u, ae ua a'oa'oina lelei i agava'a fa'apitoa mo le puipuia o le soifua mai ni fa'alavelave fa'afuase'i. Ua avea ai lenei kamupanī ma to'omaga mo i latou uma o lo'o mo'omia nei galuega mo le saogalemū.

E tumau lo matou fa'amaoni e faia pea lenei galuega mo le malu puipuia o lou ola saogalemū i taimi e mo'omia ai. Matou te talitonu, o le upega, e lavea'iina le ola. Auā “AFAI E TE PA'Ū, MATOU TE FA'ASAOINA OE".

BOOK YOUR NETS

NORTH ISLAND

FREEPHONE: 0800 NETSNZ (638 769)

HAMILTON: 07 847 9046

SOUTH ISLAND

FREEPHONE: 0800 NETS4U (638 748)